White square - framed - grey scale

Wil Does - Pianotechniek

logo-dark grey-trsp

Optrekken naar standaardhoogte moet dan geleidelijk aan gebeuren en neemt daarom vaak 2 á 3 stembeurten in beslag, met tussenpozen van minimaal 2 weken. Houd rekening met de extra kosten die dat met zich meebrengt. Soms kan de piano niet meer op 440Hz gestemd worden zonder knappen van bassnaren, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt.


Vraag of u de piano open mag maken om het mechaniek te zien. Bij de meeste piano’s gaat dat als volgt: Haal eventuele spulletjes van de piano af. Open de bovenklep. Het voorpaneel zit meestal aan de binnenkant bovenaan vast met draaibare houtjes. Door deze een kwartslag te draaien raakt het paneel los en kan het eruit getild worden. Ziet het mechaniek er mooi regelmatig uit? Hamerkoppen evenwijdig van elkaar en staan ze allemaal in dezelfde richting? Een klein beetje afwijken mag.


Klik op de foto.


Terug >

Pianomechaniek-netjes

Stemmen

Repareren

Zorg voor uw piano

Koop / Verkoop

Contact

De piano, een rijkdom

Even pauze

Links

Home